Skip to content

Hackujeme DeFi arbitráže

Délka: 2x 45min
Lektoři: Ondřej Vostal

Na co se můžete těšit

A. Úvod do MEV a arbitráží

 • co je MEV (Maximal Extractable Value)
 • monitorovaní objemu MEV
 • jak poznat arbitráž na etherscanu
 • jak posbírat všechny arbitráže, které probehly
 • jak vybrat nejleší DEXes pro arbitráž

B. Posílání arbitrážních transakcí

 • z čeho se skládá zisková arbitráž
 • jak se zorientovat v docs DEXes APIs
 • arbitrážovací solidity contract
 • provedení arbitráže na testnetu

Co si odnesete

 • pochopení, co jsou DEX arbitráže, jaký je jejich objem, a o co hlavně v nich jde
 • vlastní smart contrakt použitelný k arbitrážování

S sebou přineste v počítači

Doporučujeme si přečíst